Page content

Bouwgrond

Bouwgrond is een afgebakend stuk land dat bestemd is voor het bouwen van huizen of bedrijfspanden. Het rijk of de gemeente wijst de bouwgrond aan. Je kunt een bouwkavel zelf kopen waar je vervolgens een huis op kunt laten bouwen. Maar in de meeste gevallen wordt er een projectontwikkelaar ingehuurd door de gemeente die er meerdere nieuwbouwhuizen op zet.

Bouwgrond mag na aankoop geen andere bestemming krijgen. Je mag er bijvoorbeeld geen landbouwgrond van maken. Je kunt bouwgrond in volledige eigendom krijgen, maar er kan ook erfpacht op rusten. Dan blijft de grond eigendom van de gemeente en betaal je een bedrag voor het ‘gebruik’ van de grond.

Comment Section

0 reacties op “Bouwgrond

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.