arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacyverklaring LO studio

We houden je gegevens privé


We doen er alles aan om jouw gegevens privé te houden. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://lo-studio.nl en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 29 mei 2018


Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?


LO studio

Liesbeth Oldeman

Lange Dreef 3-b 4101NR Culemborg 

Telefoonnummer: 0345-510206 

E-mail: info@lo-studio.nl

KvK nummer: 857204750


Welke gegevens worden verwerkt?


Wanneer je de website bezoekt, een download aanvraagt, je aanmeldt voor een (gratis) online workshop, het contactformulier invult, een dienst of product aankoopt, een account aanmaakt of andere aanvragen doet, zal gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.


Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Overige gegevens die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over gebruik website (bijv. via Google Analytics)


Waarvoor worden jouw gegevens gebruikt?


De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verzorgen van de door jou gekozen producten of diensten op de gevraagde locatie
 • Facturatie en het verwerken van de betaling van een betaald product of dienst
 • Het verstrekken van door jou gevraagde inlichtingen en beantwoording van jouw vragen
 • Je voornaam en e-mailadres worden gebruikt voor het toesturen van mailings
 • Het uitvoeren van analyses om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
 • Interessebepaling van doelgroepen, om zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan aanbieden
 • Het verbeteren van de website

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken.


Wie heeft toegang tot jouw gegevens?


Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Wij werken samen met professionals, welke afhankelijk van de werkzaamheden inzage kunnen hebben in jouw persoonsgegevens. Denk hierbij aan administratieve ondersteuning en boekhouder. Deze bedrijven hebben hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens en worden gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan andere derden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.


Analytics


Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door jouw browser op het apparaat, waar je de website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je deze opnieuw bezoekt.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken het IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. 


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.


Hoe lang bewaren we jouw gegevens?


Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze mailings, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Wat zijn jouw rechten?


Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je geen mailings meer ontvangen, dan kun je je eenvoudige uitschrijven via de link onderaan de mail.

Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mail voorkeuren aanpassen? Geen probleem. Stuur een mail naar info@lo-studio.nl met je vraag.


Om zeker te weten dat jij het bent, verzoeken we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. We kunnen dan vaststellen dat wij de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Maak op de kopie van je identiteitsbewijs, het BSN-nummer onleesbaar. Je kunt hiervoor de KopieID app gebruiken.


Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.